Våra Tjänster

Vi har fingertoppkänsla för skogen o dess omgivning

Skogsbruksplan

Vill du veta allt om din skog? T.ex. Hur mycket tall finns det, vilken ålder har de olika skogarna,hur stora är de olika ytorna, vad har gjorts och vad behöver göras nu och i framtiden? Väldigt uppskattat av dem som kanske: Ärvt en fastighet och funderar på att överlåta skogen till nästa generation. Funderar du på att sälja fastigheten eller av annan anledning vill ha bättre koll på det de äger.
  • Övrigt
    Christer Schedvin

Bjesse Skog Röjning

Behöver din skog skog ungskogsröjas för att växa bättre eller förröjas inför avverkning. Kontakta gärna Lars Erik Stenfelt så hjälper han dig med det, eller någon av oss andra om han inte svarar.

Ungskogsröjning - är det som texten handlar om - investering i fastigheten för snabbare tillväxt - Som att rensa i morotslandet!!

Förröjning - Måste oftast göras inför avverkning så att maskinförare får bättre sikt och kan göra ett bra jobb i din skog. Förröjning sänker dessutom avverkningskostnaden. Via Bjesse Skog kan förröjningskostnaden bli billigare om gärdsgårdsvirke får tas tillvara av förröjda stammar.

Plantering

Plantering är precis som röjning, en självklar investering att göra på din fastighet efter avverkning. Då du har tagit tillvara på moder jords fina resurser i form av t.ex. virke efter din avverkning, så bör du så klart ge henne något tillbaks!

Körskador i skogsmark

Många körskador kan faktiskt snyggas till med enkla medel, bara man är beredd att ta i, och det är vi! 😅

Lagning av körskador på skogsbilsväg

Ibland är det viktigt att maskiner kommer fort på plats till din avverkning. Eller att timmerbilar kan komma och hämta ditt virke. Skulle det brådskande ögonblicket innebära skador på din väg eller allmänhetens så kan det ändå snyggas till med enkla medel om du frågar oss. Så fråga gärna oss! 💪😀

Granbarkborre

Undrar du om din skog drabbats av granbarkborre skador? Låt oss inventera och komma med förslag på åtgärd. Vet du redan nu om att din skog löper stor risk för angrepp? Då kan du hyra granbarkborrefällor av oss, så långt lagret gäller! 😄

Bjesse Skog Rågång

Börjar din rågång växa igen! Vi hjälper dig röja upp den, snitslar och sätter upp nya rör. Maila gärna dina kontaktuppgifter till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. så hör vi av oss.

Trädfällning

Önskar du att ta bort enstaka träd eller att din avverkning utförs manuellt? Kan vara passande då det är mindre områden eller på grund av egna önskemål. Vi har anställda med rätt behörigheter, utbildning och erfarenhet för att utföra jobbet.

Vindfällen

Enligt lag får det finnas max 5 m3sk (skogskubikmeter) / hektar. Är du osäker på hur många träd som fallit på din fastighet under senaste stormen. Vi inventerar snabbt din fastighet och hjälper dig gärna upparbeta dina vindfällen där du önskar att det görs.

Gärdsgård

Funderar du på staket! En gärdsgård är vacker nästan var som helst. Vi gör täta gärdsgårdar, på traditionellt vis av enbart trä, med virke av bra kvalitet för lång hållbarhet!

Önskar du ingen gärdsgård men tror du har gärdsgårdsvirke på din fastighet kan vi erbjuda fina rabatter på skogstjänster mot att vi får tillvarata gärdsgårdsvirket.

Förvaltning

Vi är din hjälp med allt i skogen. Som du ser i fliken tjänster kan vi erbjuda det mesta inom skogsbruk. Kontakta oss, så bygger vi ett helhetserbjudande till dig och din skog.
Copyright © 2022 Bjesses Skog. Alla rättigheter förbehålls.